LfD Eğitim Teknolojileri

Shape Shape

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi

Shape
Shape
Shape Shape

Amaç

6698 Nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu eğitimimizde KVKK hakkında bilmemiz ve uymamız gereken kuralları, uygulamala örneklerini oyunlaştırma kurgusu ile anlatıyoruz.

İçerik Listesi

KVKK ve Uyum Süreci
Kanunun Amaç ve Kapsamı
Kanun Kapsamı Dışındaki Durumlar
Kişisel Veri Kavramı
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kurallar
Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir?
Kişisel Verilerin İmhası ve Aktarılması
Veri Sahibinin Hakları
İdari ve Cezai Yaptırımlar
KVKK Kurum ve Kurulu
KVKK Uygulamaları
KVKK İhlal Kararları