LfD Eğitim Teknolojileri

Shape Shape

Yeni Nesil Yöneticilik ve Özellikleri Serisi

Shape
Shape
Shape Shape

Amaç

Organizasyonların başarısında, yöneticilerinin liderlik becerilerinin payı oldukça yüksektir. Bu nedenle mevcut yöneticilerin ve gelecekte yönetici olarak sorumluluk alması beklenen kişilerin temel liderlik özelliklerine sahip olması beklenir. Unutmayın! Liderlik öğretilebilir ve geliştirilebilir bir yetkinliktir.

İçerik Listesi

Yeni Nesil Liderlik ve Özellikleri
Takım Olmak
Değişimi Yönetmek
SWOT Analizi
Otantik Liderlik
Etkin Yönetim için Araçlar
Geri Bildirim Teknikleri
Mükemmel Çalışan Deneyimi
Stratejik Düşünme
V.U.C.A.
Takdir Etme
Karar Alma Teknikleri
Çatışma Yönetimi
Delegasyon
Özgüvenli Duruş
Motivasyon Sanatı
Hizmetkar Liderlik
Çevik Liderlik